Start

Nyheter

Välkommen till Åhus Frikyrkas hemsida!

Församlingen är en viktig plats när det blir svårigheter. Vi finns här för varandra och för de människor som finns runt omkring oss i vårt samhälle. Vårt uppdrag är att älska Gud och älska våra medmänniskor, samt att sprida hopp och tro i en orolig tid. Gud är densamme och han har lovat att vara med oss i alla dagar.

Vi följer de råd som finns för att minimera smitta. Därför har vi beslutat att tillsvidare ställa in våra gudstjänster och samlingar.
Ta del av de gudstjänster som finns på nätet och i olika kanaler.

Vi välkomnar dig som har behov av hjälp och stöd i dessa tider. Vill du ha ett samtal finns våra diakoner i församlingen som kan lyssna och be för dig om du vill. 
Kontakt:  diakon@ahusfrikyrka.se

Vill du ha praktisk hjälp får du gärna kontakta ”En hjälpande hand i Åhus”  där vi tillsammans med Svenska Kyrkan m fl. är medarrangörer. 
Kontakt: 0768-538 146   ahushjalpen@gmail.com