Samtalsgrupp för ungdomar

Intresset för att vara med i en Alphagrupp var inte så stort som vi hade hoppats. Men glädjande nog finns det istället intresse av att samlas och samtala om livet och tron som ung vuxen. Det betyder att en grupp ungdomar kommer att träffas varannan tisdag, när det inte är Livsnära samtal, för att prata och diskutera. Det blir gott fika och andakt.