Temagudstjänster 14- 21- och 28 oktober samt 4 november

Under fyra söndagar med början den 14 oktober har vi temagudstjänster i samarbete med Betania i Tollarp och Östermalmskyrkan i Kristianstad.
Här kommer en introduktion för dig som vill veta lite mer:

Guds hjärta för dig

I hoppet är vi räddade, skriver Paulus. Vårt hopp står till Gud. Han vacklar inte, han tar inte tillbaka sin kärlek, han är inte nyckfull. Hans löften och kärlek består i evighet!

I en orolig tid präglad av flyktighet och förändring drabbas vi lätt av modlöshet. Vår värld är trasig och våra liv splittrade. Vad är vårt hopp? Vad är det som har bäring och tyngd? Var är Guds kärlek i allt det?

Mitt i allt som är flyktigt vill vi förankra oss i det som består – Guds löften. Under fyra söndagar med utgångspunkt från Romarbrevet 8 vill vi låta Gud själv berätta om sitt hjärta för dig. Vem är du i honom? Du är hans dotter eller son, en person som Guds ande valt att bo i, du är kallad av honom och förklarad rättfärdig, du kan vara frimodig på domens dag för Gud förlåter. Du är älskad!

Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre. (Romarbrevet 8:38-39)

Välkommen på gudstjänst och en predikoserie tillsammans med Betania i Tollarp och Östermalmskyrkan