Påskhälsning från Mpongwe

Påskhälsning  från  Mpongwe     den 18e april, 2019

Kära vänner,

Vi skickar er en hälsning från Mpongwe där påskkonferenser kommer att hållas i många av Mpongwe Baptist Associations 19 distrikt. Tusentals kommer att samlas från torsdag kväll till påskdagen för att, i tacksamhet till Jesus,  minnas hans död för oss på korset och fira hans uppståndelse från döden!  Bed för alla som kommer att tala och undervisa i dessa samlingar.

I sin bok “The Bible that Jesus read” (“Bibeln som Jesus läste”) skriver Philip Yancey om en femårig flicka som kom till hennes nyfödda lillebror, där han befann sig på sjukhussalen, och frågade honom, “Tala om för mig nu, hurdan är Gud?” Flickan trodde att, eftersom lillebror hade just kommit från himlen, måste han veta nånting om Gud. Tyvärr gurglade han till bara och rullade sina ögon!

Men i Jesus har vi ju all den insides upplysning som vi behöver!   “Den som har sett mig har sett Fadern … Jag är i Fadern i mig och Fadern i mig … Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren … Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner … Jag är den som lever. Jag var död, och se, jag  lever i evigheters evighet!”                                                                               (från Joh.14:9, 11; Joh.10:11; Joh:15:13; Upp.1:18)

Hurudan är Gud?  Han är den som älskar, en tillförlitlig vän som lever i oss och som bär oss i alla omständigheter.

Må du få uppleva hans välsignande närvaro och tröst.

Han lever!  Glad Påsk,

Stella och Henry