Coronatider

Församlingen i Corona-tider

Oktober 2020. Vi har börjat samlas igen till gudstjänst i en enkel form med bön och bibelläsning varje söndag kl. 11:00 för de som känner sig bekväma att samlas trots att vi fortfarande är drabbade av Coronapandemin. Vi följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika smittspridning och begränsar vid behov deltagarantalet i gudstjänsten.

Vi välkomnar dig som har behov av hjälp och stöd i dessa tider. Vill du ha ett samtal finns våra diakoner i församlingen som kan lyssna och be för dig om du vill.  Kontakt:  diakon@ahusfrikyrka.se

Vill du ha praktisk hjälp får du gärna kontakta ”En hjälpande hand i Åhus” där vi tillsammans med Svenska Kyrkan m fl. är medarrangörer.  Kontakt: 0768-538 146   ahushjalpen@gmail.com