Välkommen till gudstjänst

Sommaren 2022:
Söndag den 19 juni kl. 11:00. Gudstjänst.
Söndag den 19 juni Församlingsmöte efter gudstjänsten ca 13:00
Söndag den 26 juni. Ingen gudstjänst
Söndag den 3 juli 11:00. Gudstjänst
Söndag den 10 juli. Ingen gudstjänst
Söndag den 17 juli 18:00 Bön för Åhus
Söndag den 24 juli. Ingen gudstjänst
Söndag den 31 juli 11:00. Gudstjänst
Söndag den 7 augusti. Ingen gudstjänst
Söndag den 14 augusti. Ingen gudstjänst

Söndag den 21 augusti 11:00. Gudstjänst
Söndag den 28 augusti 11:00. GudstjänstVarje fredag samlas vi till bön i kyrkan kl 09:00.

Välkommen!