Välkommen till gudstjänst

Söndag den 11 september kl. 18:00. Bernhard Svanström. Nattvard.
Söndag den 18 september kl. 18:00. Bernhard Svanström.
Söndag den 25 september kl. 11:00. ”Dela med dig” gudstjänst. Nattvard.Varje fredag samlas vi till bön i kyrkan kl 09:00.

Välkommen!