Gudstjänst

I stort sett varje söndag är det gudstjänst i Åhus Frikyrka. Till gudstjänsten är alla som vill välkomna. Du får gärna var med även om du inte har en klart formulerad kristen tro än, eller kanske är van vid en annan kyrkotradition.

En gudstjänst består oftast av mycket musik och sång – både sånger som beskriver livet och tron och sånger som vänder sig direkt till Gud med tacksamhet. Det brukar också vara en predikan, vilket innebär att en person talar och försöker hjälpa dig att koppla ihop Bibelns budskap med ditt liv idag. Varje gudstjänst innehåller också  bön på olika sätt och ofta också förbön – möjligheten till att någon ber personligt för dig om du önskar det.

När det står nattvardsgudstjänst i kalendern så innehåller gudstjänsten en nattvardsstund. Nattvard delas till minne av vad Jesus gjort för alla oss människor, att han tog våra felsteg och synd med sig i döden och ger oss förlåtelse. Alla som vill tro på Jesus är välkomna att ta emot nattvarden, och kanske är det ett bra tillfälle för dig att för första gången våga visa både Jesus och dig själv att du tror.

Efter gudstjänsterna är det fika, stanna gärna kvar och umgås och fika lite till ett billigt pris. Välkommen till gudstjänst i Åhus Frikyrka.