Internationellt

Zambia

Henry Holmgren som bott i Zambia i många år ansvarar för ett ledarutvecklingsprojekt som vi stödjer. I Mpongwe Baptist Association finns det 13000 medlemmar i 120 lokala kyrkor, men endast ett 15-tal utbildade pastorer. Projektet vill höja ledarkapaciteten på alla nivåer i de lokala kyrkorna. Henry är gift med Stella och bor vid Mpongwe, ett sjukhus som EFK varit med och drivit.

Indien

Här samarbetar EFK med organisationen ASSI (Asian Sahyogi Sanstha India – Hjälporganisation för Indien). De arbetar med små hjälpprojekt i några av Indiens fattigaste stater, Uttar Pradesh och Bihar, men också i storstaden Kolkata (tidigare Calcutta). I det projekt vi stödjer erbjuder de hemlösa barn i flera olika städer som lever på och runt järnvägstationer en ny start i livet. De kan få lära sig att läsa och skriva och får mat, omsorg och personliga utmaningar.

Sydafrika

Under större delen av sin livstid har Kerstin Persson bott i Sydafrika tillsammans med sin numera bortgångne make Hans. 1950 sände det som då hette Fribaptistsamfundet (nuvarande EFK) ut henne  Nu är Kerstin över 85 år, men är fortfarande verksam och jobbar med projekt för HIV/AIDS sjuka barn och har fortfarande visioner för framtiden. Månadens Träff i Åhus Frikyrka är ibland med och stödjer det arbete som hennes församling i Howick driver.