Start

För senaste inlägg och gudstjänsttider, klicka på: NYHETER

Välkommen till Åhus Frikyrkas hemsida!

Församlingen är en viktig plats när det blir svårigheter. Vi finns här för varandra och för de människor som finns runt omkring oss i vårt samhälle. Vårt uppdrag är att älska Gud och älska våra medmänniskor, samt att sprida hopp och tro i en orolig tid. Gud är densamme och han har lovat att vara med oss i alla dagar.

Vi välkomnar dig som har behov av hjälp och stöd. Vill du ha ett samtal finns våra diakoner i församlingen som kan lyssna och be för dig om du vill. 
Kontakt:  diakon@ahusfrikyrka.se