Vision och värderingar

Vision

 Vi vill vara en gemenskap av tro, hopp & kärlek

där människor lär känna Jesus

och blir överlåtna efterföljare till honom

Korsets horisontala pil berättar om första delen i vår vision, en öppen famn, en öppen gemenskap, där vi tillsammans får växa i tro och tillit till Gud, fyllas av hopp och praktisera Guds kärlek. Den vertikala pilen berättar om andra delen i visionen, riktningen mot Gud, där vi steg för steg växer som efterföljare till Jesus Kristus.

Båda pilarna är spetsiga och lätt böjda för att visa att i båda riktningarna är vi på väg. Vi är inte en gemenskap av färdiga människor, utan en gemenskap på väg. Därför är det också en gemenskap där du kan få plats vare sig du är i början av din andliga resa eller har varit efterföljare till Jesus Kristus i många år.

Vi värderar…

…Gud

Vi grundar vår tro och gemenskap på Gud som Fader, Son och Helig Ande. Bibeln är Guds uppenbarelse till oss. Vi tror att Gud har skapat och att Gud älskar sin skapelse. Genom Jesus död och uppståndelse är det möjligt för människan att ha en personlig relation med Gud.

…Människan

Vi anser att alla människor har samma värde. Alla människor får plats i församlingens gemenskap och alla har egenskaper och talanger som en del i helheten. Det är viktigt för oss att församlingen är relevant för människor i Åhus.

…Relationer

Vi anser att nära och äkta relationer är oerhört viktigt. Den lilla gruppen och den stora gemenskapen är grunden i ett dynamiskt församlingsliv. Det är angeläget för oss att ha relationer till alla andra kristna i Åhus, men också till kristna regionalt i Skåne och i ett större sammanhang. Likaså är relationen till andra föreningar och organisationer i Åhus angelägen, eftersom vi vill vara med och skapa ett gott samhälle.