Historia

Precis som de första kristna kallades Vägen, vill vi i Åhus Frikyrka vara på väg. Allt förändras, så också en församling. Historien har alltid mycket att lära oss, både genom framgångarna, men också genom misstagen. Vår historia handlar framför allt om människor, människor som har överlåtit sig till att tro på och följa Jesus i sin tid och som försökt förstå hur de skulle kunna göra det på bästa sätt. Att vara församling handlar även idag om människor som vågar överlåta sig till att följa Jesus i denna tid. Byggnader & former kan växla genom åren, men längtan efter att följa Jesus och försöka förstå vad det handlar om att vara efterföljare till honom är konstant.

Åhus Frikyrka har sitt ursprung inom baptismen som växte fram i Europa under 1500-talet. Ett kännetecken på denna rörelse var att man stod för människans religiösa frihet som en mänsklig rättighet. I mitten av 1800-talet blev fler och fler läskunniga i Sverige och många började läsa Bibeln och själva tolka den. Man samlades i hemmen och läste och bad tillsammans. Utifrån detta bildade man 1848 den första baptistförsamlingen i Sverige. Dessa sammanslutningar och dop var olagliga och straffbara men trots det växte baptismen snabbt. Av olika anledningar delades rörelsen och 1872 bildades Fribaptistsamfundet.

Redan år 1879 bildades Åhus Fribaptistförsamling av en grupp Åhusbor som var medlemmar i fribaptistförsamlingen i Furuboda söder om Åhus, men som tyckte att det behövdes ett kapell i Åhus. Sedan slutet av 1800-talet har församlingen samlats i samma lokal även om den ser annorlunda ut i dag. I början av 1990-talet ändrades namnet till Åhus Frikyrka och församlingen består idag av människor i alla åldrar och med många olika bakgrunder.

Idag relaterar Åhus Frikyrka till det kristna samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK) som är en sammanslagning av tre gamla baptistiska rörelser i Sverige (Fribaptistsamfundet, Örebromissionen och Helgelseförbundet).
Evangeliska Frikyrkan har ca 30 000 medlemmar i ca 340 församlingar och medarbetare i mer än 40 länder. Läs mer på EFK:s hemsida.